Usługi

Opinie prawne

Opinie prawne

Przedstawiamy w formie pisemnej rozwiązanie postawionego przez Klienta zagadnienia.

Kompleksowy audyt

Kompleksowy audyt

Analizujemy sytuację przedstawioną przez Klienta i proponujemy możliwe optymalizacje i usprawnienia.

Porady prawne

Porady prawne

Udzielamy krótkiej ustnej odpowiedzi na postawione przez Klienta pytanie.

Reprezentacja Klienta przed sądem lub urzędem

Reprezentacja Klienta przed sądem lub urzędem

Wspieramy Klientów na sali sądowej, podpowiadamy jak odnaleźć się w zawiłościach postępowania przed sądem i urzędami.